Udalekuak 2022

Urtxintxak kudeatzen dituen udalekuetan lan egin nahi duten pertsona guztiek atal ezberdinetan gauzatzen den hautaketa prozesu bat igaro beharko dute. Hautaketa prozesua gauzatu ondoren, eta emaitzak argitaratzen direnean, hautagai bakoitzak bere lan poltsako profilean ikus- gai izango du hautaketako emaitza eta lan eskaintzatako bakoitzean zein postutan geratu den. Modu honetan interesekoa zaion lan eskaint- za aukeratzea izango du.

Hautaketa prozesuak bi atal nagusi ditu:

1. Curriculumaren baremazioa: lan poltsako datuetan adierazitakoaren bidez egiten dena.
2. Talde elkarrizketa: lan poltsan adieraziko egun eta lekuan (ordua hautagai bakoitzak aukeratuko du) egiten dena.

*Aurreko urteko nota mantentzea nahi baduzu, AURTEN EZ DUZU TALDE ELKARRIZKETARIK EGIN BEHARKO eta aurreko urteko emaitza har- tuko da kontuan hautaketa prozesurako.

CURRICULUMAREN BAREMAZIOA, aurrez zehaztutako parametro batzuen arabera egingo da, honek curriculumeko aldagaiak baloratzeko aukera emango du (aldagai bakoitzak bere puntuazioa izango du): begirale edota zuzendari titulua izatea, heziketarekin harremana duten ikasketak amaiturik izatea, aisialdian izandako esperientzia… Baremazio hau egin ahal izateko, hautagaiak aurkezten duen curriculum hori egiaztatzeko aukera izan behar du Urtxintxak, izen-emate garaian curriculumarekin batera beharrezkoak diren titulazio eta dokumentazioa aurkeztuz.

Formazioa

Puntuak

Aisialdiko Zuzendari ageria E.H.n
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.n
Aisialdiko Zuzendari agiria E.H.tik kanpo
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.tik kanpo

1,5
0,75
0,75
0,35

Aisialdiko Zuzendari ageria E.H.n
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.n
Aisialdiko Zuzendari agiria E.H.tik kanpo
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.tik kanpo

1,5
0,75
0,75
0,35

Aisialdiko Zuzendari ageria E.H.n
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.n
Aisialdiko Zuzendari agiria E.H.tik kanpo
Aisialdiko Zuzendari ikastaroko atal teorikoa E.H.tik kanpo

1,5
0,75
0,75
0,35

1,5
0,75
0,75
0,35

Aisialdiko Zuzendari ageria E.H.n

1,5

1,5